سخن روز /
معرفی شبکه تعاونیهای روستایی وکشاورزی استان گیلان

معرفی شبکه تعاونی های روستایی وکشاورزیِ استان گیلان

تعداد 226 واحد تعاونی فعال، با عضویت 276 هزار نفر بهره بردارکشاورزی و مبلغ  163 میلیارد ریال  سرمایه و 140میلیارد ریال اندوخته قانونی شامل:
6واحد اتحادیه استانی و کشوری شامل: تعاون روستایی استان، کشاورزی دامداران، کشاورزی مرغداران، کشاورزی زنبورداران، تولید روستایی و چایکاران (کشوری).
15 واحد اتحادیه تعاونی روستایی شهرستانی.
121 واحد شرکت تعاونی روستایی.

51   واحد شرکت تعاونی کشاورزی شامل: دامداران، مرغداران، زنبورداران، چایکاران، بهره برداری جنگل.

27  واحد تعاونی تولید روستایی.
6 واحد تعاونی روستایی زنان.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
تاریخ به روز رسانی:
2019/12/23
تعداد بازدید:
607
Powered by DorsaPortal
بارگذاری چیدمان اولیه